rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór projektów w ramach Urban Innovative Actions

10.12.2018 11:08

Inicjatywa Urban Innovative Actions (UIA) ogłosiła czwarty nabór na innowacyjne projekty miejskie. Inicjatywa wspiera pilotażowe projekty, które są zbyt nowatorskie, aby mogły uzyskać finansowanie ze źródeł konwencjonalnych. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wysoce innowacyjny i eksperymentalny charakter projektu.


Budżet naboru wynosi ok. 80-100 mln EUR z EFRR. Wnioski można składać do 31 stycznia 2019 r. w 4 obszarach tematycznych:
1. Transformacja cyfrowa

2.Zrównoważone wykorzystanie ziemi, rozwiązania naturalne w miastach

3. Ubóstwo na obszarach miejskich

4. Bezpieczeństwo w obszarach miejskich

Kwalifikowalni Wnioskodawcy to:

1. dowolny organ władzy miejskiej lokalnej jednostki administracyjnej zdefiniowanej według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmującej co najmniej 50 000 mieszkańców;

2. dowolne stowarzyszenie lub ugrupowanie władz miejskich lokalnych jednostek administracyjnych zdefiniowanych według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmujących co najmniej 50 000 mieszkańców; mogą to być również stowarzyszenia lub ugrupowania transgraniczne, stowarzyszenia lub ugrupowania w różnych regionach lub państwach członkowskich.


Więcej informacji znajdą Państwo na polskojęzycznej stronie Programu Urbact www.urbact.pl oraz na stronie naboru inicjatywy: www.uia-initiative.eu.