rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenie – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska – Hradec Králové, 22.02.2019 r.

29.01.2019 10:36

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla Wnioskodawców osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z partnerskimi krajami czeskimi oraz Wspólnym Sekretariatem Programu w Ołomuńcu podejmuje kolejne działania kierowane do potencjalnych Beneficjentów w celu ułatwienia zainteresowanym jednostkom nawiązywania partnerskich kontaktów z instytucjami i organizacjami na pograniczu w Republice Czeskiej oraz rozszerzania istniejących kontaktów transgranicznych o nowe partnerstwa.

W celu przygotowania do składania propozycji projektowych w ramach naboru w osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje zapraszamy do udziału w szkoleniu dla Wnioskodawców osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Szkolenie odbędzie się w dn. 22 lutego 2019 r. od godz. 10:00 w Hradcu Králové.
Miejsce szkolenia: siedziba Urzędu Krajskiego Kraju Kralovohradeckiego, adres: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, Sál (sala) Jana Letzela.

Szkolenie organizowane jest przez Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu we współpracy z Urzędem Krajskim Kraju Kralovohradeckiego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Szkolenie skierowane jest zarówno do polskich uczestników z obszaru województwa dolnośląskiego jak i czeskich uczestników z obszaru sąsiadujących krajów libereckiego, kralovohradeckiego i pardubickiego, z tego względu oprócz części szkoleniowej oraz konsultacji propozycji projektowych przewidziano polsko-czeską giełdę partnerstw, podczas której zainteresowane podmioty będą miały możliwość nawiązania kontaktów i wzajemnej wymiany.

Termin rejestracji uczestników upłynął w dn. 18 lutego 2019 r.


ZAPROSZENIE (pdf)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska