rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie partnerów i interesariuszy projektu w regionie Kornwalia (Wielka Brytania)

22.05.2018 09:09

W dniach 16-17.05.2018 r. w Kornwalii miało miejsce spotkanie peer review oraz wizyta studyjna partnerów i interesariuszy projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE”.

 

 


Partnerzy i interesariusze projektu uczestniczyli w 2-dniowym spotkaniu projektowym obejmującym analizę i ocenę sytuacji branży górniczej w regionie Kornwalia w kontekście Wielkiej Brytanii oraz wizytę studyjną w wybranych kopalniach regionu.


 

 Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji przedstawiających sytuację gospodarczą i społeczną w regionie Kornwalia. Omówiona została bieżąca sytuacja powstała po zamknięciu kopalni podziemnych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Efektem bogatej, wielowiekowej historii górnictwa w regionie jest przyznanie Kornwalii przez UNESCO statusu regionu dziedzictwa kulturowego związanego z dziedzictwem industrialnym. Obecnie środowisko górnicze związane z uniwersytetem nie tylko  służy wiedzą ekspercką, ale zabiega o ponowne otwarcie kopalń. W czasie procesu peer review dyskutowano, jak wzmocnić innowacyjność regionu a zwłaszcza MŚP działających w obszarze górnictwa. W jaki sposób firmy działające w tym sektorze mogą się rozwijać i przyczyniać do rozwoju regionalnego.
Kolejnego dnia przedstawiciele wszystkich partnerów zebrali się na spotkaniu Grupy Sterującej. W czasie zebrania omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak: stan realizacji projektu, bieżące problemy, z którymi borykają się partnerzy projektu, wydatkowanie funduszy projektu.  Każdy z partnerów projektu przedstawił kolejny przykład dobrej praktyki ze swojego regionu. Praktyki te zostaną zebrane na stronie internetowej programu.
Następnie miała miejsce wizyta studyjna w kopalni South Crofty, zamkniętej kopalnia cynku i miedzi, która zabiega o powtórne otwarcie. W trakcie zwiedzania kolejnej zamkniętej kopalni Wheal Jane uczestnicy zobaczyli w jaki sposób została przekształcona w innego rodzaju firmę poszukującą różnych możliwości zarobkowania.  Zapoznali się również z dziedzictwem kulturowym w Heartlands, gdzie w budynkach byłej kopalni zostało otworzone m.in. muzeum historii kopalni.


Agenda spotkania


Materiały PRV


Prezentacje