rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie informacyjne "Inteligentne i zielone regiony górnicze UE motorem rozwoju" - 29 marca 2019 r., Wrocław

21.02.2019 13:28

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym "Inteligentne i zielone regiony górnicze UE motorem rozwoju. Możliwości realizacji projektów w zakresie branży surowcowej oraz rewitalizacji, w tym zagospodarowania turystycznego terenów pogórniczych."

REJESTRACJA NA WYDARZENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


Spotkanie odbędzie się w piątek  29 marca 2019 r. we Wrocławiu, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,  ul. Dobrzyńska 21/23, s. 510, V piętro (budynek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej).


Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości realizacji projektów oraz różnych form wsparcia dla projektów dotyczących branży surowcowej oraz rewitalizacji i zagospodarowania terenów pogórniczych, a przez to zachęcenie podmiotów z obszaru województwa dolnośląskiego do uwzględniania tej tematyki w strategiach i planach działania.Zagadnienia, których dotyczy tematyka spotkania, obejmują m.in.:
•    innowacje w kontekście górnictwa i wydobycia surowców;
•    ochronę środowiska – np. ekologiczne technologie wydobycia, składowania itp., zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska (wód, powietrza, gleby) na etapie wydobycia i składowania;
•    rekultywację terenów pogórniczych – np. przywrócenie wartości przyrodniczych hałd pokopalnianych;
•    zagospodarowanie turystyczne/rekreacyjne terenów i infrastruktury pogórniczej;
•    dziedzictwo i tradycje górnicze.

Uczestnicy spotkania otrzymają kompendium wiedzy o dostępnych środkach Unii Europejskiej i krajowych na ww. działania.


Spotkanie organizowane jest w ramach projektu REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE, realizowanego w Programie Interreg Europa.


Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać do piątku 22 marca br. Szczegółowe informacje o spotkaniu znajdą Państwo w załączonym poniżej zaproszeniu i agendzie.


Szczegółowych informacji o spotkaniu udziela Pani Julia Maszczak, Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej, tel. 71 776 92 89, mail: ewt@dolnyslask.pl.


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!


Do pobrania:

Zaproszenie na spotkanie

Agenda spotkania


 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji listy uczestników spotkania i ograniczenia uczestnictwa liczby osób z jednej instytucji.