rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkania warsztatowo-konsultacyjne dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

21.05.2018 12:12

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektów, które odbywają się zarówno w formie warsztatowej jak i spotkań konsultacyjnych w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu.

Spotkania warsztatowo-konsultacyjne skierowane są do dolnośląskich jednostek sektora publicznego zorientowanych na współpracę z czeskim partnerem, które posiadają zdefiniowane pomysły na realizację projektów i planują ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach Programu.

 

Do udziału zapraszamy w szczególności dolnośląskie jednostki, które są w trakcie opracowywania propozycji i wniosków projektowych w osi priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

 

Konsultacje warsztatowe realizowane są w grupach 3–5 osobowych, w formule zajęć praktycznych, podczas których omawiane są różne aspekty przygotowania projektu, m.in. budżet i załączniki do wniosku o dofinansowanie czy obsługa sytemu MS2014+. W trakcie spotkań uczestnicy mają również możliwość konsultacji swojego pomysłu z naszymi pracownikami.

 

Szczegółowych informacji o naborach projektów oraz możliwościach konsultacji udzielają pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu Pani Ilona Kwiecińska i Pan Sebastian Pacyna.

 

KONTAKT


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu

58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 29 (Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia)

tel. (74) 667 09 90, 667 09 91

e-mail: rpk@dolnyslask.pl

 

Udział w spotkaniach warsztatowo-konsultacyjnych jest bezpłatny.

 

ZAPROSZENIE(pdf)