rozmiar czcionki: A | A | A

Publikacja: „Działanie na rzecz bardziej ekologicznej Europy”

15.07.2019 08:27

Publikacja obejmuje projekty finansowane przez międzynarodowe programy współpracy Interreg.Transnarodowe partnerstwa w projektach Interreg w całej Europie współpracują w celu poprawy jakości wody i powietrza, lepszej ochrony przyrody oraz promowania recyklingu i gospodarki odpadami.

Przeczytaj publikację, aby dowiedzieć się więcej o udanych projektach, które łączą europejskie regiony i miasta, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom i wykorzystać możliwości, aby Europa stała się bardziej przyjaznym miejscem dla wszystkich.

(pobierz publikację)