rozmiar czcionki: A | A | A

Przedłużenie naboru wniosków w osi priorytetowej 2 Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

25.09.2018 08:53

W związku z problemami technicznymi aplikacji MS2014+ Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o przedłużeniu naboru wniosków w osi priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia do dnia 02. 10. 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu w zakładce
OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY