rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór wniosków w programie “Europa dla obywateli” – działanie „Partnerstwo miast”

20.12.2018 07:52

Agencja Wykonawcza EACEA zarządzająca programem "Europa dla obywateli" ogłosiła otwarty nabór wniosków w ramach Komponentu 2, Działania 2.1 Partnerstwo miast.


Termin złożenia wniosku upływa 1 lutego 2019 o godzinie 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Działanie „Partnerstwo miast” wspiera projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu. Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby zaproszonych uczestników projektu z krajów kwalifikujących się do udziału w programie, innych niż kraj goszczący. Maksymalna kwota dofinansowania to 25 000 €.


Informacje o działaniu znajdują się pod adresem: www.europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/. Natomiast więcej informacji o programie “Europa dla obywateli” znajdą Państwo na oficjalnej stronie: www.europadlaobywateli.pl/.