rozmiar czcionki: A | A | A

Planowane konkursy wniosków w programie “Europa dla obywateli” – działania „Partnerstwo miast” i „Sieci miast”

30.11.2018 14:06

Agencja Wykonawcza EACEA, zarządzająca programem “Europa dla obywateli” zapowiedziała zmianę w stosunku do lat poprzednich terminów konkursu wniosków o dofinansowanie w programie “Europa dla obywateli”: w roku 2019 planowane są dwa konkursy na działanie „Partnerstwo miast” (1 lutego i 1 września) oraz dwa na działanie „Sieci miast” (1 marca i 1 września).

 

Działanie „Partnerstwo miast” wspiera projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu. Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby zaproszonych uczestników projektu z krajów kwalifikujących się do udziału w programie, innych niż kraj goszczący. Maksymalna kwota dofinansowania to 25 000 €. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/.


Działanie „Sieci miast” wspiera projekty zakładające długofalową współpracę tematyczną samorządów dotyczącą zagadnień istotnych dla wszystkich partnerów, opartą o wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami. Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób i krajów w nich uczestniczących: Maksymalna kwota dotacji to150 000 €. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/.


Planowane zmiany terminów zostaną potwierdzone w Przewodniku po programie “Europa dla obywateli na rok 2019” (obecnie w przygotowaniu) oraz w oficjalnym Zaproszeniu do składania wniosków w programie “Europa dla obywateli” w roku 2019. Aktualne informacje dostępne są na stronie Agencji Wykonawczej EACEA: www.eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.


Więcej informacji o programie “Europa dla obywateli” znajdą Państwo na oficjalnej stronie Programu: www.europadlaobywateli.pl/.