rozmiar czcionki: A | A | A

Otwarto 4. nabór w programie Interreg Europa Środkowa

06.03.2019 08:06

4 marca 2019 roku został otwarty 4. nabór projektów w transnarodowym programie Interreg Europa Środkowa. Nabór ma charakter eksperymentalny i ma na celu udostępnianie rozwiązań wypracowanych przez projekty realizowane w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, ich rozwijanie i adaptację do potrzeb regionów i społeczności lokalnych.

 

Planowany nabór będzie miał eksperymentalną formułę, a jego celem będzie rozwijanie i pogłębianie rezultatów dotychczas zatwierdzonych projektów. Wspólny Sekretariat poszukuje projektów łączących partnerów i interesariuszy projektów realizowanych w ramach Programu Interreg Europa Środkowa i beneficjentów programów zarządzanych bezpośrednio przez UE. Dodatkowi partnerzy z innych programów, a także partnerzy, którzy nie brali udziału we wcześniejszych projektach są również mile widziani.


Alokacja naboru wynosi ok. 10 mln EUR z EFRR. Propozycje składane w 4. naborze muszą bazować na partnerstwie z co najmniej 3 projektów, w tym:
- co najmniej 2 projektów finansowanych w ramach Programu Interreg Europa Środkowa i wymienionych w załączniku 1 do Podręcznika naboru (nawet jeśli należą do różnych tematów);
- co najmniej 1 projektu finansowanego ze środków programu zarządzanego bezpośrednio przez Komisję Europejską (np. Horyzont 2020 / 7. Program ramowy, LIFE, Instrument „Łącząc Europę", Kreatywna Europa);
- ewentualnie innych projektów realizowanych w ramach Programu Interreg Europa, innych programów i instrumentów UE o komplementarnych rezultatach, jak również partnerów, którzy nie brali udziału we wcześniejszych projektach.

Kryteria wyboru projektów opisane zostały w 6. rozdziale podręcznika wnioskodawcy dla 4. naboru.


Ze względu na eksperymentalny charakter naboru i jego ograniczony budżet, koncentracja tematyczna ogranicza się do następujących siedmiu tematów:
I  Przemysł 4.0/zaawansowana produkcja;
II Przedsiębiorczość społeczna;
III Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach;
IV Niskoemisyjna mobilność oraz jakość powietrza w miastach;
V Dostosowanie się do zmian klimatu oraz zapobieganie zagrożeniom;
VI Zagrożone dziedzictwo kulturowe (miejsca i budynki);
VII Dostępność dla regionów peryferyjnych i granicznych do sieci/węzłów TEN-T oraz CNC.


Nabór będzie jednoetapowy. Propozycje projektów muszą być składane w języku angielskim i wyłącznie przez internetowy elektroniczny system monitoringu (eMS) najpóźniej do piątku, 5 lipca 2019 roku, do godziny 13:00 CET.


Partnerzy Wiodący muszą również wziąć udział w obowiązkowych konsultacjach w terminie od 8 kwietnia do 28 czerwca br. Na konsultacje obowiązują zapisy (adres mailowy do kontaktu w sprawie ustalenia terminu konsultacji: helpdesk@interreg-central.eu).


Więcej informacji znajdą Państwo na polskojęzycznej stronie Programu Interreg Europa Środkowa. Natomiast szczegółowe informacje dotyczące zakresu tematycznego, procedury i terminu składania wniosków oraz dokumenty naboru dostępne są na  oficjalnej stronie Programu Interreg Europa Środkowa.


Wnioskodawcy z Polski mogą również korzystać roboczych tłumaczeń dokumentów zamieszczonych na polskojęzycznych stronach. Tłumaczenie ma charakter pomocniczy, a w programie obowiązują dokumenty w języku angielskim.


Jako wsparcie dla Wnioskodawców przewidziano szereg działań informacyjnych i sieciujących, do udziału w których już dziś serdecznie zapraszamy:

- seminarium informacyjne dla podmiotów z Polski w dn. 19 marca w Warszawie

 - warsztaty tematyczne w dn. 2-3 kwietnia w Wiedniu

Warsztaty mają na celu poinformowanie o zasadach naboru, wsparcie partnerów w nawiązaniu współpracy oraz wymianę rezultatów i wyników projektów. Warsztaty są skierowane wyłącznie do Partnerów Wiodących i Partnerów projektów zatwierdzonych w ramach 1. i 2. naboru wniosków Programu Interreg Europa Środkowa oraz Partnerów Wiodących projektów zatwierdzonych w 3. naborze.

- InfoDay w dn. 7 maja br. w Brukseli, który ma na celu ułatwienie nawiązywania partnerstw pomiędzy partnerami projektów realizowanych w ramach Programu Interreg Europa  Środkowa i projektów badawczych Horyzont 2020 / FP7.


Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi narzędziami wsparcia Wnioskodawców, które zostały szczegółowo opisane na oficjalnej stronie Programu Interreg Europa Środkowa.


Informacji o Programie w języku polskim udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:
Monika Strojecka-Gevorgyan 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
tel.: +48 32 253 90 08
fax: +48 32 253 73 76
e-mail: CE@miir.gov.pl