rozmiar czcionki: A | A | A

Ostatni – czwarty – nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa.

24.10.2018 08:45

Na wiosnę 2019 r. planowane jest ogłoszenie ostatniego naboru projektów w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać projekty wykorzystujące rezultaty projektów realizowanych w Programie.

Założeniem planowanego naboru jest udostępnianie rozwiązań wypracowanych przez projekty realizowane w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, ich rozwijanie i adaptacja do potrzeb regionów i społeczności lokalnych.


Na dofinansowanie w ramach naboru mogą liczyć projekty z udziałem Partnerów Projektów, które uzyskały dofinansowanie w 1. i 2. naborze Programu Interreg Europa Środkowa. Mile widziane będzie także zaangażowanie do współpracy partnerów z innych programów i instrumentów UE o komplementarnych rezultatach. Nabór będzie jednoetapowy i prawdopodobnie zakończy się w czerwcu 2019 r.


Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zakresu tematycznego, procedury i terminu składania wniosków będą dostępne w drugiej połowie stycznia 2019 r.


Informacja o naborze dostępna jest na  polskojęzycznej stronie Programu Interreg Europa Środkowa oraz oficjalnej stronie Programu Interreg Europa Środkowa.