rozmiar czcionki: A | A | A

Nabory wniosków w ramach PW INTERREG PL – SN 2014-2020

10.10.2018 09:00

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG PL-SN 2014-2020 w dn. 1 października 2018 r. rozpoczął nabór dla projektów regularnych w ramach I osi priorytetowej – „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe”.

Więcej informacji o trwającym naborze znajdą Państwo na oficjalnej stronie Programu pod następującym adresem:

https://pl.plsn.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-i-osi-priorytetow-2


W najbliższym czasie planowany jest również kolejny nabór na projekty w ramach IV osi priorytetowej – „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny”. Zaktualizowany plan naborów znajdą Państwo pod poniższym adresem: https://pl.plsn.eu/planowane-nabory