rozmiar czcionki: A | A | A

Nabory projektów w ramach PW INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

27.05.2019 14:22

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG PL-SN 2014-2020 w dn. 27 maja 2019 r. rozpoczął nabór dla projektów regularnych w ramach osi priorytetowej III „Edukacja transgraniczna” i osi priorytetowej IV "Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny".

Więcej informacji o trwających naborach znajdą Państwo na oficjalnej stronie Programu pod następującym adresem:


https://pl.plsn.eu/ogloszenia-o-naborze


W ramach OP III Edukacja transgraniczna dofinansowywane będą projekty dot. rozbudowy transgranicznej oferty edukacyjnej, dopasowanej do potrzeb wspólnego rynku pracy i uwzględniającej wzmocnienie potencjałów innowacyjnych (ogłoszenie o naborze).


W OP IV rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu obejmuje współpracę w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i bezpieczeństwa wewnętrznego, współpracę w dziedzinie administracji, współpracę obywateli oraz współpracę w dziedzinie ekologii. W naborze preferowane będą wnioski obejmujące współpracę w dziedzinie ekologii, m.in. dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony lasów, ochrony środowiska, inwentaryzacji wspólnych obszarów wymagających ochrony, kreowania świadomości ekologicznej, wspierające rozwój kompetencji instytucji w zakresie ochrony klimatu, zarządzania ryzykiem klimatycznym (ogłoszenie o naborze).


Katalog przykładowych działań zawarty jest w rozdziale 2.A.6.1 dokumentu programowego Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej C(2015)4096 z dnia 11 czerwca 2015 r.