rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór wniosków na Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

05.02.2019 12:35

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w zakresie poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach.


Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2019 r. o godz. 14.00. Alokacja naboru wynosi 15 mln EUR. Maksymalny poziom dofinansowania (ze środków UE i budżetu państwa) to 97%.


Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, znajdą Państwo na stronie Programu: www.cpe.gov.pl.