rozmiar czcionki: A | A | A

Międzynarodowa konferencja górnicza projektu REMIX, 15.05.2019 r.

23.05.2019 14:22

O tym jaka jest rola innowacji w branży surowcowej oraz jakie korzyści niesie współpraca międzyregionalna dyskutowano dziś podczas Międzynarodowej Konferencji Górniczej Projektu REMIX w budynku KGHM CUPRUM NOVUM przy ul. Sikorskiego 2-8 we Wrocławiu. Konferencję otworzył Marcin Gwóźdź, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w Programie Interreg Europa 2014-2020  wspólnie z partnerami międzynarodowymi, reprezentującymi zarówno regiony, jak i środowiska akademickie zaangażowane w rozwój górnictwa i branży surowcowej z Austrii, Czech, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii i Wielkiej Brytanii.


W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób zainteresowanych problematyką górniczą i surowcową, m.in. reprezentanci administracji samorządowej i branżowej, instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny, przedstawicieli środowisk naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw wydobywczych
i przetwórczych.


Zadaniem projektu jest rozwijanie współpracy pomiędzy wybranymi europejskimi regionami górniczymi poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, prowadzącą do wprowadzenia zmian w Regionalnej Strategii Innowacji w zakresie Inteligentnej Specjalizacji surowce naturalne i wtórne, które przyczynią się do jej lepszego oddziaływania na rozwój województwa dolnośląskiego. Konferencja była okazją do podsumowania efektów projektu REMIX.


Nawiązanie i umacnianie kontaktów w ramach powstałej dzięki udziałowi w projekcie grupy regionów UE zaangażowanych w politykę surowcową umożliwi w przyszłości podejmowanie wspólnych działań, np. na rzecz realizacji zrównoważonego i efektywnego wydobycia zasobów w Europie, lepszego przełożenia potrzeb przemysłu na planowanie regionalne, strategie oraz podejmowanie decyzji, co wpłynie na poprawę otoczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze innowacji − tłumaczy Wicemarszałek Marcin Gwóźdź.


Realizacja projektu REMIX przyczyni się również m.in. do poprawy wdrażania regionalnych strategii i programów, które wspierają rozwój innowacyjności i inteligentnych specjalizacji w dziedzinie górnictwa oraz branż pokrewnych, a także rozwoju dialogu pomiędzy różnymi środowiskami oraz pomiędzy polityką regionalną i branżową w kontekście europejskim.PARTNERZY PROJEKTU REMIX:

- Regionalna Rada Laponii, Finlandia – Partner Wiodący
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Polska
- Instytut Konkurencyjności Biznesu Kastylii i Leon, Hiszpania
- BUSINESS JOENSUU, Finlandia
- Uniwersytet Górniczy w Leoben, Austria
- Wydział Nauk Ścisłych i Technologii, Uniwersytet NOVA w Lizbonie, Portugalia
- Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Czechy
- Uniwersytet w Exeter, Wielka Brytania
- Państwowy Uniwersytet Techniczny NTUA w Atenach, Grecja
- Centrum Geokompetencji we Freibergu, Niemcy (Partner Doradczy)Prezentacje (jęz. angielski) / Presentations (English):

sesja 1 / session 1

sesja 2 / session 2

sesja 3 / session 3Więcej informacji o projekcie:
www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/