rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje nowej edycji Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

16.07.2020 09:57

Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego przy wsparciu Ramboll Management Consulting zapraszają do udziału w ankiecie dotyczącej oferty wsparcia Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w nowym okresie programowania Unii Europejskiej 2021-2027. Zachęcamy do udziału w ankiecie wszystkie instytucje i organizacje na Dolnym Śląsku zainteresowane współpracą transnarodową z partnerami z obszaru Regionu Morza Bałtyckiego.

Aktualnie trwają prace na przygotowaniem Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. W ramach ankiety można przekazać opinie i propozycje odnośnie projektu przyszłych priorytetów tematycznych współpracy transnarodowej w regionie Morza Bałtyckiego, które zostały uzgodnione przez przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących w Programie tj. państw członkowskich UE i sąsiadujących krajów partnerskich wokół Morza Bałtyckiego.


Podsumowanie dotychczasowych prac nad przygotowaniem Programu i prezentacja tematów współpracy, które podlegają konsultacjom, dostępne jest w tym miejscu.


Ankieta dostępna jest online w języku angielskim w tym miejscu i można ją wypełniać do dn. 4 września 2020 r.


Więcej informacji o ankiecie w języku angielskim na stronie Programu oraz w języku polskim na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.


Więcej informacji na temat konsultacji społecznych i procesu programowania Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 dla wszystkich zainteresowanych w regionie współpracą transnarodową w Regionie Morza Bałtyckiego znajdą Państwo na stronie Programu.