rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs na realizację zadania publicznego „Forum Polsko Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019”

27.02.2019 10:50

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło otwarty konkurs ofert: „Forum Polsko Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019”

Celem konkursu jest rozwój szeroko pojętej współpracy w ramach polsko-czeskiego sąsiedztwa: osiągnięcia, wzajemne inspiracje, wyzwania.


Szczególnym kontekstem tegorocznej edycji konkursu są ważne dla obu krajów rocznice: 30-lecia  transformacji  ustrojowej,  20-lecia przystąpienia do NATO, 15-lecia przystąpienia do UE oraz 10-lecia powołania Rad Programowych Forum PL-CZ.2.

 

Projekty zgłoszone w konkursie powinny odnosić się do następujących priorytetów:a) Tradycja niepodległościowa, obywatelska i wolnościowa Polaków i Czechów; wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej;

b) Polsko-czeska współpraca młodzieży – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań;

c) Lokalne rozwiązania na globalne problemy: nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska w Polsce i Czechach;

d) Polsko-czeska współpraca transgraniczna –analiza osiągnięć i doświadczeń pod kątem ich zastosowania w promocji integracji europejskiej np. w krajach Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2019 r. o godz. 16.15.


Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem i załącznikami znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tym miejscu.