rozmiar czcionki: A | A | A

Kampania promocyjna naboru w osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

26.11.2018 10:22

W zwiazku z ogłoszonym naborem w osi proiorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje Programu Interreg V-A Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zrealizował internetową kampanię banerową na lokalnych portalach informacyjnych.

Celem akcji promocyjnej była aktywizacja potencjalnych beneficjentów i zachęcenie ich do udziału w ogłoszonym naborze.


W ramach kampanii promowana była również działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu.


Akcja promocyjna prowadzona była na portalach:


www.walbrzyszek.com

www.jelonka.com


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.