rozmiar czcionki: A | A | A

Interreg Europa - wrześniowe wydarzenia programu

27.08.2019 11:51

Wydarzenia zaplanowane przez ekspertów tematycznych programu

Eksperci tematyczni zaplanowali na wrzesień 2019 r. kolejne wydarzenia dla praktyków z całej Europy. Podczas webinarium i warsztatu poruszana będzie tematyka istotna dla wszystkich miast i regionów: transformacja energetyczna oraz inteligentne specjalizacje.
Zachęcamy dolnośląskie instytucje do udziału w planowanych wydarzeniach.


· 13.09.2019, w godz. 10:30 - 12:00 webinarium (on-line) One-stop-shops for deep energetic refurbishment of private building https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/2772/one-stop-shops-for-deep-energetic-refurbishment-of-private-buildings/?no_cache=1&cHash=bda9b94596fa4b408a0f22e86b35e753


Punkty kompleksowej obsługi (one-stop-shops) to narzędzia, które oferują całościowe rozwiązania dla właścicieli budynków w zakresie modernizacji, w tym oceny efektywności energetycznej budynków, doradztwa oraz uzyskiwania dostępu do finansowania i kontaktu z kontrahentami. Swoim doświadczeniem z wdrażania punktów podzielą się instytucje francuskie (miasto Lille, region Grand Est) i holenderska (Reimarkt).
Komisja Europejska wspiera tworzenie punktów kompleksowej obsługi przez inicjatywę The Smart Finance for Smart Buildings (inicjatywa jest jednym z tematów trwającego obecnie konkursu w obszarze Energii, w programie Horyzont 2020 http://www.kpk.gov.pl/?p=49248 ) oraz dyrektywę New Energy Performance in Buildings, obowiązującą od 9 lipca 2018 roku (https://ec.europa.eu/info/news/new-energy-performance-buildings-directive-comes-force-9-july-2018-2018-jun-19_en). Punkty kompleksowej obsługi mają być jednym z kluczowych narzędzi umożliwiających Europie przechodzenie na inteligentne rozwiązania energetyczne.


· 25.09.2019, Bruksela, warsztaty Better Designing and Monitoring Regional Smart Specialisation Strategies (RIS3) https://www.interregeurope.eu/smartspecialisationstrategies/

Głównym celem warsztatów jest wsparcie regionów w przygotowaniu do prac nad RIS3 w nowym okresie programowym 2021 - 2027. Eksperci programu Interreg Europa specjalizujący się w tematyce  badań i innowacji, przedstawiciele DG REGIO, Uniwersytetu w Utrechcie, Platformy S3 oraz projektów Interreg Europa przybliżą najnowsze trendy i narzędzia do monitorowania, oceny i tworzenia strategii RIS3. Wiedza zdobyta w trakcie warsztatów powinna ułatwić planowanie bardziej innowacyjnych rozwiązań w regionach.
Strategie inteligentnych specjalizacji to ważny element polityki spójności UE. Zdaniem komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Creţu strategie RIS3 odegrają jeszcze większą rolę po 2020 roku. https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_en.htm