rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór ogłoszony przez Instytut Szwedzki!

01.10.2018 13:23

Środki finansowe przeznaczone na projekty realizowane w partnerstwie ze szwedzkim partnerem wiodącym w Regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze Partnerstwa Wschodniego.

Instytut Szwedzki otworzył kolejny nabór dla projektów flagowych Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego lub innych, dofinansowanych ze środków UE, realizowanych w obszarze Bałtyku z udziałem szwedzkich instytucji. Oferta dotyczy dofinansowania sieci współpracy z państwami spoza Unii Europejskiej.

Do udziału w programie zaproszone zostały podmioty z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Szwecji i Ukrainy.

Zainteresowane dofinansowaniem instytucje z Polski, powinny występować w partnerstwie, w którym wiodącą rolę pełni instytucja szwedzka.

Termin składania wniosków upływa 18 października 2018 roku o godzinie 15:00.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie ogłoszone zostały na stronie Instytutu Szwedzkiego