rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

06.07.2018 08:24

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat o korekcie ogłoszenia o naborach dla zakończonych naborów do osi priorytetowych 3 i 4. Dane skorygowano w celu ujednolicenia informacji zawartych w ogłoszeniach o naborach z danymi Metodyki kontroli i oceny wniosków standardowych oraz pełnych projektów flagowych.

Komunikat znajduję się na stronie Programu w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w zakładce OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY