rozmiar czcionki: A | A | A

FUNDUSZE NORWESKIE - nowe nabory

23.10.2019 08:29

Ogłoszone zostały nowe nabory w ramach programów finansowanych z Funduszy Norweskich
Nabory zostały ogłoszone w programach: Badania Stosowane, Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje, Kultura


PROGRAM "BADANIA STOSOWANE"


23 września Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainaugurowało program "Badania stosowane" w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie ogłoszone zostały nabory do dwóch konkursów – POLNOR i POLNOR CCS. Łącznie na innowacyjne projekty realizowane w ramach programu przeznaczono ponad 73 mln euro. Notatka o Programie na stronie PAP. Termin zamknięcia konkursów upływa 12 grudnia 2019 o godzinie 16:00.


POLNOR to konkurs główny na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze. Jego budżet wynosi około 50 milionów euro, z czego pojedynczy projekt może otrzymać dofinansowanie do 1,5 miliona euro.

Obszary tematyczne objęte konkursem:
- Zdrowie i opieka społeczna
- Przemysł i technologie informacyjne
- Energia, transport i klimat
- Żywność i zasoby naturalne
- Rozwój społeczny i gospodarczy
- Pojazdy bezzałogowe


Więcej o naborze PL

Więcej o naborze EN


POLNOR CCS to jeden z konkursów towarzyszących, którego tematyka skupia się wokół wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Budżet konkursu to ponad 11,5 miliona euro.

Obszary tematyczne objęte konkursem:
Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w tym:
- Pełna analiza łańcucha wartości
- Nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS
- Pilotażowe instalacje do magazynowania CO2
- Nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę
- Rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi i przemysłowymi.


Więcej o naborze PL

Więcej o naborze EN 

PROGRAM "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJE


Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje - inauguracja Funduszy Norweskich w PARP, Warszawa, 30 października 2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału konferencji inaugurującej Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, która odbędzie się 30 października br. w Warszawie.Celem programu jest wzmocnienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. Budżet programu to 100 mln euro, z których 85 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Program obejmuje wsparcie projektów z trzech obszarów tematycznych:

- technologii przyjaznych środowisku

- innowacji w obszarze wód śródlądowych lub morskich

- technologii poprawiających jakość życia.


Więcej informacji PL

 


 

PROGRAM "KULTURA"


Spotkanie dotyczące nawiązywania partnerstw, Warszawa, 26 listopada 2019 r.

Celem spotkania będzie nawiązanie nowego partnerstwa lub pogłębienie już istniejącej współpracy w projektach planowanych w ramach Działania I – Zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Działanie I obejmuje zarówno komponent inwestycyjny, jak i część miękką dotyczącą oferty kulturalnej i edukacyjnej, a także szkoleń związanych z zakresem projektu.


Więcej informacji PL