rozmiar czcionki: A | A | A

Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 2009/2010

19.08.2009 13:13

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu: „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” 2009/2010. Jeżeli reprezentujesz władze krajowe, regionalne lub lokalne bądź partnerstwo publiczno-prywatne działające na rzecz rozwoju gospodarczego swojego regionu na terenie UE, Islandii, Norwegii lub Turcji, to zachęcamy do zapoznania się z zasadami konkursu.

Kwalifikacje do konkursu przebiegać będą w kilku etapach. Po zebraniu zgłoszeń w regionie odbędą się eliminacje krajowe, które są podstawą do zakwalifikowania się do kolejnego etapu konkursu na poziomie europejskim. Wszyscy nominowani do nagród zostaną zaproszeni do udziału w ceremonii finałowej, na której ogłoszony zostanie werdykt i wręczona nagroda główna.

Zgłoszenia do konkursu powinny dokumentować osiągnięcia z ostatnich dwóch lat oraz wykazywać  związek z inicjatywami na szczeblu politycznym w dziedzinie przedsiębiorczości lub edukacji, a także wpływ, jaki wywarły na dany region lub miejscowość.  Eliminacje projektów zgłoszonych do nagród odbędą się w kilku etapach.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadza regionalny etap konkursu. Wybrane projekty z Dolnego Śląska zostaną rekomendowane do krajowego etapu. Termin składania projektów, na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania w załączeniu), upływa z dniem 30.09.2009 r.

Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia.