rozmiar czcionki: A | A | A

Emisja spotu promocyjnego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

02.10.2018 14:07

Rozpoczęła się akcja promocyjna Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska polegająca na emisji filmu pt. „Ponad 10 lat wspieramy czesko-polskie projekty ze środków Unii Europejskiej” na ekranach reklamowych zlokalizowanych w województwie dolnośląskim.

Celem akcji skierowanej do ogółu społeczeństwa będzie promocja rezultatów polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, w tym efektów wdrażania projektów realizowanych m.in. na terenie województwa dolnośląskiego.

 


Akcja promocyjna przyczyni się do zwiększania świadomości opinii publicznej na temat wpływu środków Programu na życie mieszkańców obszaru pogranicza polsko-czeskiego oraz ofertę spędzania czasu wolnego przez turystów odwiedzających region.

 

W ramach akcji promocyjnej planuje się emisję filmu promocyjnego Program w dwóch największych pod względem liczby mieszkańców miastach obszaru wsparcia na terenie województwa dolnośląskiego: Wałbrzycha i Jeleniej Góry.