rozmiar czcionki: A | A | A

Dyskusja nad przyszłością Interreg podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2018 w Brukseli

25.10.2018 09:00

9 października 2018 r. w Regionalnym Biurze Województwa Dolnośląskiego w Brukseli odbyło się spotkanie eksperckie poświęcone dyskusji na temat przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej po roku 2020.

Wydarzenie zorganizowane wspólnie przez województwa dolnośląskie i lubuskie wpisało się w odbywający się w tym czasie w Brukseli 16. Europejski Tydzień Regionów i Miast.


Mając na uwadze trwające negocjacje rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-2027, celem wydarzenia była dyskusja na temat przyszłych programów współpracy transgranicznej, ich priorytetów, konstrukcji oraz sposobów wdrażania, które pozwolą na odpowiadające realiom przygranicznym oraz jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie funduszy Interreg.


Zebranych gości w imieniu organizatorów przywitali p. Katarzyna Tarnowiecka, Dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej UMWD oraz p. Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.


Obecni na spotkaniu przedstawiciele polskich województw: Dolnego Śląska, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego oraz niemieckich krajów związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Saksonii oraz Brandenburgii  spotkali się z posłem do Parlamentu Europejskiego – p. Joachimem Zellerem, przedstawicielką Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej – p. Dorotą Witoldson oraz członkiem sekretariatu COTER w Europejskim Komitecie Regionów – p. Igorem Caldeirą.


Istotnym punktem spotkania była dyskusja na temat ilości przyszłych programów Interreg na granicy polsko-niemieckiej. W propozycji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (…), z dnia 29 maja 2018 r., Komisja Europejska proponuje utworzenie jednego programu współpracy transgranicznej przypadającego na każdą granicę UE. W przypadku granicy polsko-niemieckiej oznaczałoby to połączenie trzech aktualnie działających programów Interreg w jeden.


Obecni na spotkaniu przedstawiciele polskich województw: Dolnego Śląska, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego oraz niemieckich krajów związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Saksonii wyrazili swój sprzeciw wobec propozycji połączenia programów. Przeciwne stanowisko zaprezentowała Brandenburgia, która jako jedyna z sześciu zaangażowanych na tej granicy regionów, przychyla się do propozycji Komisji Europejskiej w tym zakresie.


W dyskusji z przedstawicielami unijnych instytucji przedstawili argumenty oraz zaprezentowali efekty podejmowanych inicjatyw wskazujących jednoznacznie na potrzebę utrzymania dotychczasowego modelu współpracy w ramach Interreg.


Katarzyna Tarnowiecka, Dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej UMWD, która  reprezentowała na spotkaniu  Województwo Dolnośląskie, podkreślała, że połączenie programów na granicy polsko-niemieckiej grozi utratą lokalnego charakteru współpracy. Biorąc pod uwagę oczywiste problemy pogranicza, takie jak m.in: peryferyjne położenie, odpływ pracowników z rynku pracy, depopulacja, starzenie się społeczeństwa, należy skupić się na obszarach, które w istotny sposób będą wspierać mieszkańców tych terenów. Należą do nich: wzmocnienie współpracy  edukacyjnej, wsparcie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa, rozwój opieki senioralnej oraz tworzenie transgranicznych projektów dedykowanych tej grupie, rozwój wspólnej oferty turystycznej, wsparcie transportu przyjaznego mieszkańcom pograniczna, bez którego współpraca w każdym z obszarów jest utrudniona, a nawet niemożliwa.