rozmiar czcionki: A | A | A

Dokumentacje techniczne w ramach projektu CLIMATIC TOWN

14.11.2018 09:00

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej wybranych w Konkursie w ramach projektu "CLIMATIC TOWN - Energetyczna Rewitalizacja Miast" na najlepsze inwestycje rewitalizacyjne z uwzględnieniem efektywności energetycznej.

Proces przygotowania audytów energetycznych jako narzędzia poprawy efektywności energetycznej jest pierwszym etapem wykonania dokumentacji technicznych.


Audytorzy energetyczni z firmy ASIG Igor Kwiatkowski, jako wykonawcy wyłonionego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniach od 11 do 26 listopada 2018 r. przeprowadzili szczegółowe oględziny obiektów i zebrali niezbędne informacje na temat konstrukcji i eksploatacji budynków.


Więcej o obiektach użyteczności publicznej, dla których wykonywana jest dokumentacja techniczna dotycząca efektywności energetycznej w ramach projektu "CLIMATIC TOWN - Energetyczna Rewitalizacja Miast".