rozmiar czcionki: A | A | A

Decyzje 12 posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

18.10.2018 09:15

Podczas Komitetu Monitorującego obradującego w dniach 15 – 16 października 2018 r. w Ołomuńcu podjęto m.in. decyzje o zatwierdzeniu do dofinansowania projektów w osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje oraz osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności. Przedmiotem obrad był również harmonogram naborów w roku 2019.

Komunikat Wspólnego Sekretariatu dotyczący podjętych decyzji Komitetu Monitorującego w Ołomuńcu wraz z listą projektów rekomendowanych w OP 3 i OP4 dostępny jest na stronie Programu w zakładce KOMITET MONITORUJĄCY w tym miejscu.