rozmiar czcionki: A | A | A

COVID-19 a Program Interreg Europa Środkowa

05.08.2020 09:23

Możliwości współpracy transnarodowej na obszarze Europy Środkowej nie tylko nie zmniejszają się w wyniku pandemii koronawirusa COVID-19, lecz współpraca może mieć pozytywny wpływ na przezwyciężanie skutków COVID-19, również w kontekście radzenia sobie z „nową normalnością” podczas pandemii.

Projekt "SYNERGY - SYnergic Networking for innovativeness Enhancement of central european actoRs focused on high-tech industrY", którego liderem jest Politechnika Wrocławska, realizuje szereg działań wspierających społeczność badawczą w walce z pandemią COVID-19. W ramach projektu uruchomiono pilotażowy program bonów na rozwój innowacji w zakresie konkretnych rozwiązań związanych z pandemią COVID-19. Informacje o akcji pilotażowej projektu SYNERGY dostępne są w tym miejscu. Akcja pilotażowa prowadzona jest na platformie SYNERGY, która ma na celu integrację „challenge givers” z „solutions givers” w zakresie innowacji w Przemyśle 4.0, mikro- i nanotechnologii i wytwarzania przyrostowego.


Pandemia zmusiła do zmiany zachowań konsumenckich w zakresie zakupów na zapas, a w konsekwencji doprowadziła do wzrostu marnowania żywności. W ramach projektu "STREFOWA - Strategies to Reduce and Manage Food Waste in Central Europe", w którym uczestniczył Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, stworzono narzędzia, w tym przewodnik dla konsumenta, które mogą pomóc w zmianie zachowań w życiu codziennym i ograniczyć marnowanie żywności. Materiały opracowane w ramach projektu STREFOWA dostępne są w tym miejscu.


Więcej informacji o tym, jak partnerzy projektów Interreg Europa reagują na obecną sytuację w Europie w związku z COVID-19, znajdą Państwo w artykule na stronie Programu.