rozmiar czcionki: A | A | A

COVID-19 a Program Interreg Europa

03.08.2020 12:26

Projekt „TITTAN - Network for Technology, Innovation and Translation in Ageing” realizowany w ramach Programu Interreg Europa przyczynia się do walki europejskiego sektora zdrowia z pandemią COVID-19.

Aktualnie w drugiej fazie realizacji projektu partner wiodący – Galicyjska Agencja Wiedzy o Zdrowiu wdraża działanie pilotażowe zaprojektowane wspólnie przez regiony partnerskie w pierwszej fazie realizacji projektu. Akcja pilotażowa polega na wdrożeniu modelu health living lab tj. „żywego” laboratorium stworzonego w szpitalu do testowania technologii zapewniających wysokiej jakości styl życia starzejącego się społeczeństwa i opracowywania produktów dla osób starszych, w szczególności opieki nad osobami starszymi (więcej).


W sieci współpracy 7 regionów europejskich stworzonej w ramach projektu TITTAN i ukierunkowanej na wymianę dobrych praktyk w zakresie innowacji i transferu technologii, w celu poprawy jakości systemów opieki zdrowotnej w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się, uczestniczy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako partner projektu.


Więcej informacji o rezultatach projektu na stronie projektu.