rozmiar czcionki: A | A | A

B-solutions: II edycja naboru wniosków dot. likwidacji przygranicznych barier prawnych i administracyjnych

20.02.2019 12:43

Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych (AEBR), zarządzające w imieniu Komisji Europejskiej projektem „b-solutions”, zachęca do udziału w drugim naborze wniosków na projekty związane z pokonywaniem barier na granicach.


„B-solutions” to dwuletnia inicjatywa na rzecz usuwania przeszkód prawnych i administracyjnych na wewnętrznych, lądowych granicach UE. Będzie to już drugi nabór na projekty. Inicjatywa „b-solutions” jest jednym  z działań podejmowanych w związku z komunikatem KE „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE” COM(2017) 534 z dn. 20.09.2017 r.


Nabór jest otwarty do 15 marca 2019 roku i jest skierowany do lokalnych, regionalnych i krajowych władz publicznych oraz struktur transgranicznych w regionach (EUWT, Euroregiony), które chciałaby zaangażować się w opracowywanie rozwiązań problemów natury prawnej lub administracyjnej związanych ze współpracą przygraniczną w swoim obszarze kompetencji.We wniosku projektowym należy przedstawić krótki opis przeszkód pojawiających się podczas realizacji przedsięwzięć transgranicznych. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć takich dziedzin jak: zatrudnienie, zdrowie, transport, różnice językowe, współpraca instytucjonalna, usługi informacyjne, e-administracja oraz dokumentacja i dane na temat przeszkód transgranicznych. Wybrani wnioskodawcy otrzymają wsparcie eksperta, który pomoże zbadać problem, opracuje raport ze wskazaniem przyczyn istniejących barier oraz planem możliwych rozwiązań.


W wyniku pierwszej edycji konkursu, który miał miejsce w ubiegłym roku, zostało wybranych 10 projektów pilotażowych. Informacja o tych projektach jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej. Niestety wśród projektów nie znalazły się propozycje z udziałem partnerów z Polski.


Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie inicjatywy "b-solutions".


Wszelkie pytania związane ze składaniem wniosków można kierować do zespołu AEBR na adres e-mail: b-solutions@aebr.eu.