rozmiar czcionki: A | A | A

Aktualności z projektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Wspólnie rozwiązujemy problemy.

10.09.2019 11:53

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM zaprasza do udziału w konferencjach realizowanych w ramach projektu Wspólnie rozwiązujemy problemy.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności koncentruje się na rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów systemowych współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy. Głównym jego celem jest zwiększenie intensywności współpracy między kluczowymi instytucjami na polu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, stworzenie dla niej sieci kooperacyjnej, kanałów komunikacyjnych oraz platformy spotkań specjalistów w określonych dziedzinach.

 

W najbliższym czasie planowane są 3 konferencje:

 

Konferencja pn. Ochrona przyrody na czesko-polskim pograniczu". Termin - 11 września 2019 r., Rychnov nad Kněžnou. ZAPROSZENIE.

 

Konferencja pn. " Współpraca gospodarcza na czesko-polskim pograniczu". Termin - 18 wrzesień 2019 r., Boguszów Gorce. ZAPROSZENIE.

 

Konferencja pn. "Gospodarka odpadami. Wymiana czesko-polskich doświadczeń". Termin 25 wrzesień 2019 r., Szklarska Poręba. ZAPROSZENIE.

 

Szczegółowe informacje o projekcie i konferencjach znajdują się na STRONIE PROJEKTU.