rozmiar czcionki: A | A | A

Aktualności z projektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych.

31.10.2019 12:09

28 października br. w Zamku Książ odbyła się konferencja "Czesi, Niemcy i Chińczycy - czego sobie klient życzy? – jak wykorzystać potencjał turystów z Czech” zrealizowana w ramach projektu Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych. Organizatorem konferencji była Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska.

Konferencja adresowana była do przedstawicieli sektora turystycznego z regionu Aglomeracji Wałbrzyskiej – restauratorów, przedstawicieli bazy noclegowej, zarządców atrakcji turystycznych, pracowników instytucji i jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się promocją i turystyką, przewodników i wszystkich osób zainteresowanych rozwojem turystyki na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

Program konferencji obejmował następującą tematykę:

 

- Czym jest i jakie mogą być możliwości współpracy dla podmiotów turystycznych, przedstawienie planowanych działań promocyjnych – Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska. 

 

- Podziemne Miasto Osówka i nowa trasa multimedialna jako przykład inwestycji przygotowanej także dla czeskiego turysty – Spółka Podziemne Miasto Osówka. 

 

- Potencjał współpracy polsko czeskiej na podstawie realizowanych projektów z programu Interreg – wnioski i obserwacje - Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w Wałbrzychu. 

 

- Wykład: "Czesi, Niemcy i Chińczycy - czego sobie klient życzy? Czyli jak zarabiać na turystach zagranicznych Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Głównym celem projektu Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych jest stworzenie podwalin dla budowy oferty turystycznej w oparciu o geoturystykę. W ramach projektu Partnerzy zaplanowali m.in.: realizację wielu działań koncepcyjnych i promocyjnych. Głównym działaniem inwestycyjnym, które będzie realizować Gmina Radków, jest budowa i udostępnienie lapidarium z eksponatami z różnych epok geologicznych. Po stronie polskiej partnerami w projekcie są LOT AW oraz Gmina Radków. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się W TYM MIEJSCU.