rozmiar czcionki: A | A | A

Aktualności z projektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska - Festiwal wrażeń.

09.09.2019 14:47

Głównym celem czesko – polskiego projektu „Festiwal wrażeń” jest zaproponowanie w okresie letniego sezonu turystycznego ciekawych wydarzeń związanych z kulturą i dziedzictwem regionu po polskiej i czeskiej stronie.

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Partnerami projektu z Dolnego Śląska są Miasto Świdnica, Gmina Miejska Kłodzko oraz Powiat Kłodzki. Partnerem Wiodącym jest Branka, o.p.s.


Festiwal wrażeń realizowany jest przez okres trzech lat w rejonie pogranicza polsko-czeskiego. Tematami przedmiotowych imprez zapewniających „wrażenia” będą osobowości, historia wojskowości oraz tradycja. Ogółem projekt obejmie 27 miejsc i wydarzeń. Każda z włączonych do projektu atrakcji turystycznych, przygotowuje na okres sezonu program, który będzie regularnie powtarzany przez jeden dzień w tygodniu przez okres wakacji letnich.


W roku bieżącym wrażenia na Dolnym Śląsku zapewniały m. in. wydarzenia takie jak: Zostań rekrutem XVIII - wiecznej Twierdzy Kłodzko, Dwór Sarny dawniej i dziś czy Twierdza Miasto Świdnica – żywe lekcje historii.


Niezwykle atrakcyjna oferta turystyczna stworzona w ten sposób promowana jest dzięki szerokiej kampanii uwzględniającej różnorodne kanały komunikacji takiej jak Internet, media społecznościowe, konkursy czy media tradycyjne. Wszystkie działania i produkty charakteryzują się jednolitą identyfikacją wizualną. Kampania ma charakter lustrzany i jest prowadzona po obu stronach granicy co przyczynia się korzystnie na wzrost jej efektywności.   


Szczegółowe informacje projekcie oraz aktualnościach znajdują się oficjalnej STRONIE PROJEKTU oraz na profilu FACEBOOK.


Źródło zdjęć: Urząd Miejski w Świdnicy.