rozmiar czcionki: A | A | A

Informacje o obowiązkowych Planach działania w Programie Interreg Europa - seminarium oraz pomocne materiały

05.02.2019 10:51

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Europa zaprasza do zapoznania się z materiałami dotyczącymi opracowywania Planów działania dostępnymi na oficjalnej stronie Programu:


 

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/4897/more-tips-on-how-to-design-action-plans/


Pod powyższym linkiem znajdą Państwo:

- nagranie i prezentację z seminarium informacyjnego dot. Planów działania;

- artykuł z poradami dot. przygotowania Planu działania;

- wyciąg z podręcznika dot. monitorowania Planu działania.

Dostarczenie przez Partnera Planu działania dla wybranego przez siebie instrumentu polityki jest obowiązkowe, a jego brak może skutkować koniecznością zwrotu środków EFRR.


Plan działania to dokument, w którym zawiera się szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki wnioski wyciągnięte z dotychczasowej współpracy będą wdrażane, aby poprawić jakość instrumentu polityki, którym zajmuje się dany partner.


Określa się w nim charakter działań, które będą realizowane, ich terminy, oraz zaangażowane podmioty, a także ewentualne koszty oraz źródła finansowania. Przykładowy wzór planu działania jest dostępny jako załącznik do podręcznika Programu. Więcej informacji znajdą Państwo w wymienionych powyżej materiałach oraz w Podręczniku Programu w sekcji 4.1.