rozmiar czcionki: A | A | A

Forum współpracy "Europe, let's cooperate!" i warsztaty dla Beneficjentów w ramach Programu Interreg Europa – kwiecień 2019, Bruksela

13.02.2019 09:18

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Europa zaprasza na wydarzenia organizowane w ramach Programu w Brukseli: otwarte forum współpracy "Europe, let's cooperate!" 10 kwietnia oraz warsztaty dla Beneficjentów 9 i 11 kwietnia.


10 kwietnia 2019 r. w Brukseli Program Interreg Europa organizuje forum współpracy Europe, let's cooperate!

Forum to doskonała okazja do zapoznania się ze stosowanymi w Europie rozwiązaniami z zakresu innowacyjności i badań, konkurencyjności MŚP, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarowania zasobami naturalnymi i kulturowymi. Partnerzy projektów opowiedzą, jak międzynarodowa wymiana doświadczeń przyczyniła się zainicjowania zmian w ich regionach. Uczestnicy Forum będą mogli także wzajemnie się poznać i nawiązać międzynarodowe kontakty.


Wydarzenie skierowane jest do decydentów i praktyków zainteresowanych współpracą z innymi regionami z całej Europie, w szczególności:
◾ organów zarządzających i innych organizacji odpowiedzialnych za programy funduszy strukturalnych
◾władz regionalnych, lokalnych, krajowych
◾ agencji, instytutów badawczych, organizacji odpowiedzialnych za odpowiednie polityki tematyczne
◾ przedstawicieli odpowiednich sieci i społeczności tematycznych UE
◾przedstawicieli instytucji UE zajmujących się zagadnieniami poruszanymi przez Program Interreg Europe.

Więcej informacji, zaproszenie i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na oficjalnej stronie Programu Interreg Europe.


11 kwietnia zostaną zorganizowane warsztaty z zakresu wymiany doświadczeń dedykowane Beneficjentom Programu ze wszystkich naborów. Podczas spotkania przedstawiciele projektów będą mieli możliwość nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń. Ponadto będzie to doskonała okazja dla nowych Beneficjentów do uzyskania odpowiedzi na pytania dot. zarządzania projektem i realizacji działań projektowych. Natomiast bardziej zaawansowani Partnerzy zyskają szansę na  promocję wypracowanych dobrych praktyk i rezultatów swoich projektów.

Szczegółowa agenda obu wydarzeń, informacje organizacyjne oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na oficjalnej stronie Programu: www.interregeurope.eu.Dodatkowo Program Interreg Europa zaprasza Partnerów Wiodących projektów zatwierdzonych w IV naborze na https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/2356/save-the-date-lead-partner-seminar-for-fourth-call-projects/seminarium w dniu 9 kwietnia w Brukseli.