rozmiar czcionki: A | A | A

Interreg Europa Środkowa - nowe publikacje do pobrania

02.11.2018 08:13

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Europa Środkowa w Katowicach zaprasza do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym na zlecenie Programu przez Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych.

Tematyka Programu Interreg Europa Środkowa obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Wspólny Sekretariat Programu mieści się w Wiedniu.


Polska jest w czołówce pod względem liczby Beneficjentów Programu Interreg Europa Środkowa. Program ten cieszy również się  największą popularnością spośród programów transnarodowych i międzyregionalnych w województwie dolnośląskim. Informacje dot. projektów realizowanych w regionie znajdą Państwo pod linkiem: Projekty realizowane na Dolnym Śląsku.


Studium zatytułowane "Socio-economic challenges, potentials and impacts of transnational cooperation in central Europe" skupia się na wyzwaniach i potencjale dla współpracy transnarodowej na obszarze Europy Środkowej. Zebrane w nim dane i argumenty mają szczególne znaczenie w kontekście przygotowywania programów Interreg na okres 2021-2027.


Dokument jest dostępny do pobrania na stronie www.ewt.gov.pl.