rozmiar czcionki: A | A | A

Zapytanie ofertowe dot. usługi transportowej

Dodano: 25-05-2017

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów świadczenia usługi transportowej na potrzeby realizacji projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa.

[więcej]

Zapytanie ofertowe dot. usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń

Dodano: 25-05-2017

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów świadczenia usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń ustnych na potrzeby realizacji projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa.

[więcej]

Szkolenie „CLIMATIC TOWN – możliwości działań samorządów w zakresie zwiększania efektywności...

Dodano: 19-05-2017

W dniu 18 maja 2017 r. w Jeleniej Górze odbyło się szkolenie „CLIMATIC TOWN – możliwości działań samorządów w zakresie zwiększania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej”.

[więcej]

Interreg Europa – zakończenie III naboru wniosków 30 czerwca 2017 r.

Dodano: 17-05-2017

Do 30 czerwca 2017 roku aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa.

[więcej]

Podsumowanie spotkań informacyjnych na temat programów współpracy transnarodowej i...

Dodano: 17-05-2017

27 kwietnia w Białymstoku oraz 9 maja 2017 roku w Chęcinach odbyły się ponadregionalne spotkania informacyjne na temat programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej z udziałem Polski. Organizatorem obu wydarzeń było Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi Województwa Podlaskiego oraz Województwa Świętokrzyskiego.

[więcej]

Wydarzenie Roczne Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 - 8. czerwca,...

Dodano: 17-05-2017

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 planuje zorganizowanie wydarzenia rocznego w dniu 8 czerwca 2017 r. w Centrum Rekreacyjno-Turystycznym w Radomierzycach.

[więcej]

Warsztaty Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, Jelenia Góra – 24 maja 2017 r.,...

Dodano: 15-05-2017

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zaprasza na warsztaty w związku ze zbliżającymi się naborami na projekty regularne w ramach III osi priorytetowej (Edukacja transgraniczna) i IV osi priorytetowej (Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny).

[więcej]