rozmiar czcionki: A | A | A

Komunikat dotyczący podpisu elektronicznego wniosków w Programie Interreg V-A Republika Czeska -...

Dodano: 20-09-2017

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu informuje o aktualnej sytuacji w zakresie kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Na stronie Programu zamieszczono komunikat dla polskich Partnerów Wiodących odnośnie podpisów elektronicznych i składania wniosków z wykorzystaniem zastępczej procedury upoważnienia do podpisania wniosku za pomocą podpisu elektronicznego przez Wspólny Sekretariat opisanej w rozdziale 4 Podręcznika Wnioskodawcy „Ogólne zasady składania wniosków”.

[więcej]

Konkurs „WYŚLIJ PROJEKT – WYGRAJ STAŻ!“ - Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 19-09-2017

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu we współpracy z Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej ogłasza Konkurs pt. WYŚLIJ PROJEKT- WYGRAJ STAŻ. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych a jego głównym celem jest promocja Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

[więcej]

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność i raportu z realizacji nr 2 w Programie...

Dodano: 19-09-2017

Wspólny Sekretariat zamieścił na stronie Programu informację o aktualizacji nr 2 Instrukcji wypełniania wniosku o płatność i raportu z realizacji.

[więcej]

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność i raportu z realizacji nr 1 w Programie...

Dodano: 14-09-2017

Wspólny Sekretariat zamieścił na stronie Programu informację o aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o płatność i raportu z realizacji. Aktualizacja dotyczy przede wszystkim modułu „Zamówienia publiczne”.

[więcej]

Zapytanie ofertowe dot. materiałów promocyjnych Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Dodano: 08-09-2017

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa oraz z budżetu województwa dolnośląskiego.

[więcej]

Aktualizacja Poradników przygotowania wniosków projektowych Programu Interreg V-A Republika Czeska...

Dodano: 07-09-2017

Wspólny Sekretariat zamieścił na stronie Programu informację o aktualizacji Poradników przygotowania wniosków projektowych w ramach poszczególnych osi priorytetowych.

[więcej]

Nowy tutorial - Praktyczne informacje niezbędne do pracy z systemem IS KP14+.

Dodano: 06-09-2017

Wspólny Sekretariat zamieścił na oficjalnym kanale Youtube - Przekraczamy granice Interreg V-A CZ/PL nowy tutorial, dotyczący praktycznych aspektów pracy w systemie IS KP2014+

[więcej]