rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul.Dobrzyńska 21/23 we Wrocławiu,
w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ogłasza konkurs
na stanowisko: Przełożonej Pielęgniarek.

Szczegóły w załączeniu - pobierz

Konkurs na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, z siedzibą przy ul.Grabiszyńskiej 105.

Szczegóły w załączniku - pobierz

Data publikacji ogłoszenia: 24.09.2019r.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im.T.Marciniaka - CRM

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im.T.Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.

Szczegóły w załączeniu - pobierz

Konkurs na stanowisko: PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ II

Szanowni Państwo,


Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu we Wrocławiu w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:


PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ II


Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs ofert na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

Szanowni Państwo,


Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy dyrektora ds. medycznych w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy.

Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko:Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej

Szanowni Państwo,
Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu w porozumieniu z DORPiP we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej.

Szczegóły w załączniku - pobierz

03/05/19

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Szanowni Państwo,

Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w 3 oddziałach.

Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Dyrektora PR w Legnicy

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza Konkurs na stanowisko:
Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko ordynatora SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
w Jeleniej Górze w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora :

SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Szczegóły w załączniku - pobierz

 

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w  Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich

Szczegóły w załączniku - pobierz

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko : PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w załączniku do rozporządzenia MZ z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz.U.Nr 151.896 ze zm.), oraz w przypadku kandydatów na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału anestezjologii i intensywnej terapii spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu MZ z dnia 20.12.2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U.2013.15 ze zm.) proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia MZ z dnia  6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze   w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U.z 2012., poz. 182 ze zm.) w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia pod adresem:

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

ul. Ogińskiego 6,

58-506 Jelenia Góra

 

z adnotacją

„Konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

 

Przewidywane miejsce i termin rozpatrywania zgłoszonych kandydatur :

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

do 60 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

 

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Szanowni Państwo,

Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im.Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora:

Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym

 

Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Połozniczego i.E.Biernackiego w Wałbrzychu

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno -Położniczego i.E.Biernackiego w Wałbrzychu

Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,

 

Szczegóły w załączniku - pobierz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - Pielęgniarka Oddziałowa

Szanowni Państwo,

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12,
w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ogłasza konkurs na stanowisko:

1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2. Pielęgniarki Oddziałowej Pododdziału Chirurgii Piersi,
3. Pielęgniarki Oddziałowej Pododdziału Urologicznego

Szczegóły w załączeniu - pobierz

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudni lekarza

Szanowni Państwo,

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudni lekarza:

- specjalistę,

- do pracy w pomocy świątecznej.


Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego po raz drugi ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.


Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Kardiologii

Szanowni Państwo,

Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Ordynatora Oddziału Kardiologii

Szczegóły w załączniku - pobierz


Konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w

Jeleniej Górze.

Szczegóły w Załączeniu - pobierz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji

Szanowni Państwo,

Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala im.T.Marciniaka- CMR we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji.

Szczegóły ogłoszenia w załączeniu - pobierz

Konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Szczegóły w załączniku - załącznik

Konkursy na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO
W JANOWICACH WIELKICH ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa


Szczegóły w załączniku - Załącznik