rozmiar czcionki: A | A | A

Dotacje w trybie art. 19a

Szanowni Państwo,

W załączeniu ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Mobilny punkt promocyjno - edukacyjny”

Szczegóły podano w załącznikach:

1) Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz

2) Załącznik nr 2 - pobierz

 

 

Dotacje w trybie art. 19a

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3255/V/17 z dnia 11 stycznia 2017 r., określa sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w każdym roku budżetowym określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w podziale na poszczególne wydziały i departamenty (przyznające dotacje na realizacje zadań publicznych). Informacje o wysokości planowanych i dostępnych środków finansowych, a także zmianach ich wysokości publikowane są na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Aktualnie wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Wydziale Zdrowia wynosi:

30 000,00 zł zadanie - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

0,00 zł  na zadanie - Polityka zdrowotna i promocja zdrowia