rozmiar czcionki: A | A | A

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3255/V/17 z dnia 11 stycznia 2017 r., określa sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w każdym roku budżetowym określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w podziale na poszczególne wydziały i departamenty (przyznające dotacje na realizacje zadań publicznych). Informacje o wysokości planowanych i dostępnych środków finansowych, a także zmianach ich wysokości publikowane są na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Aktualnie wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Wydziale Zdrowia wynosi w podziale na:

 na dzień 20 sierpnia 2019 r.

0,00 zł zadanie budżetowe - Profilaktyka i rozwiązywania problemów uzależnień;

na dzień 20 sierpnia 2019 r.

0,00 zł zadanie budżetowe - Polityka zdrowotna i promocja zdrowia.