rozmiar czcionki: A | A | A

Przyznanie Certyfikatu ISO 9001:2008

14.12.2010 13:21 13:21

Z satysfakcją i uznaniem odnotowaliśmy fakt, że Dolnośląskie Centrum Onkologii z siedzibą przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu uzyskało Certyfikat Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.

Jesteśmy głęboko przekonani, że powyższy Certyfikat dowodzi z jednej strony wysokiego poziomu i jakości udzielanych świadczeń medycznych, gwarantujących pacjentom poczucie komfortu leczenia oraz bezpieczeństwa, z drugiej zaś stanowi doskonałą rekomendację w dalszej działalności Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, a zarazem promocję pozytywnego wizerunku nie tylko ww. jednostki, ale również całego naszego regionu.

To dla nas powód do dumy i ogromnej satysfakcji.

Uroczystość wręczenia certyfikatu odbyła się w dniu 8 grudnia 2010 r. w siedzibie Centrum.

Tym samym Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu dołączyło do szerokiego grona samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego, które są w posiadaniu  Certyfikatów Zarządzania Jakością.
W tym miejscu przypomnienia wymaga fakt, że dotychczas Certyfikaty uzyskały:
1.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy;
2.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu,
3.    Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Marciniaka we Wrocławiu,
4.    Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;
5.    Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu,
6.    Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu;
7.    Samodzielny Publiczny Specjalistyczny  Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach,
8.    Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz we Wrocławiu;
9.     Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu;
10.    Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu;
11.     Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu,
12.    Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu;
13.    Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu,
14.    Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;
15.    Pogotowie Ratunkowe w Legnicy.

W imieniu własnym oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego życzymy Dyrekcji oraz całemu Zespołowi Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu dalszych sukcesów zawodowych, poczucia głębokiej satysfakcji z wykonywanej pracy, słów uznania ze strony społeczności naszego regionu oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.