rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 07-06-2017

Podpisanie opinii stron społecznych i samorządowej w sprawie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, dyskusja na temat harmonogramu prac nad nowelizacją Strategii Województwa i określenie wstępnych terminów konsultacji projektu dokumentu oraz coraz trudniejsza sytuacja opieki psychiatrycznej na Dolnym Śląsku były głównymi tematami posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w dniu 7 czerwca br. Obrady prowadził Cezary Przybylski, Przewodniczący...

[more]

Posiedzenie WRDS WD

Dodano: 13-04-2017

Przyjęcie Opinii Przyjęcie opinii w sprawie zaopiniowania projektu „Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017r.” oraz bieżąca sytuacja dotycząca wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, aktualny stan prawny oraz zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców były głównymi tematami posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w dniu 13 kwietnia 2017 r. Obradom przewodniczył Cezary Przybylski, Przewodniczący WRDS WD, Marszałek Województwa...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 05-04-2017

Zatwierdzenie dwóch uchwał Zespołu: w sprawie rekomendowania Radzie Dialogu Społecznego wystąpienia do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwestii kontynuowania realizacji instrumentu Zlecania Działań Aktywizacyjnych w 2017 roku oraz rekomendowania Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego przyjęcia opinii w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu „Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017” były najważniejszymi punktami...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej WRDS WD

Dodano: 23-03-2017

Informacja na temat organizacji pracy i zadań nowej instytucji – Krajowej Administracji Skarbowej była tematem posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu Marek Woron.Gośćmi i prelegentami posiedzenia byli Józef Dolata, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Aneta Makowska-Hrycyk, Radca Prawny w IAS, Julita Foltyńska-Klimiuk, Kierownik komórki ds. kontroli podatkowej w IAS.Dyrektor...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 15-03-2017

Podpisanie porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a spółką Przewozy Regionalne na realizację przewozów pasażerskich na Dolnym Śląsku było najważniejszym punktem programu posiedzenia Prezydium WRDS WD, które poprowadził w zastępstwie przewodniczącego WRDS WD – Andrzej Kalisz, wiceprzewodniczący. O ustaleniach dotyczących podpisania umowy poinformowali członków Prezydium Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Krzysztof Zgorzelski, prezes...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

Dodano: 23-02-2017

Projektowane zmiany w systemie ochrony zdrowia były głównym tematem posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które dobyło się 23 lutego 2017 r. Obradom przewodniczył Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski, Przewodniczący Zespołu. Temat związany z projektowanymi zmianami zaprezentował Andrzej Oćwieja, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyjaśnił, że proponowane zmiany są na...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 10-02-2017

Marszałek Cezary Przybylski, który objął w bieżącym roku funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, poprowadził 10 lutego pierwsze posiedzenie Prezydium Rady w 2017 roku. Głównymi tematami były problemy związane z poziomem finansowania świadczeń psychiatrycznych w placówkach medycznych Dolnego Śląska oraz funkcjonowanie uzdrowisk w kontekście zmian w ustawie o działalności leczniczej. Cezary Przybylski przedstawił także członkom Prezydium obszary...

[more]