rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 08-11-2017

Przyjęcia stanowiska stron: samorządowej, organizacji pracodawców i organizacji związkowych WRDS WD w sprawie zmian w planie Funduszu Pracy na 2018 rok była najważniejszym punktem programu posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 8 listopada 2017 r. Obrady prowadził przewodniczący Cezary Przybylski.Wniosek formalny w sprawie przyjęcia powyższego stanowiska został złożony przez Marcina Kowalskiego z Dolnośląskich Pracodawców (DP). Jego projekt był konsultowany w trybie obiegowym. Obecny na...

[more]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 18-10-2017

Założenia uchwał „antysmogowych” w województwie dolnośląskim było tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się 18 października br. Obrady z udziałem Jerzego Michalaka, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, prowadził Andrzej Otręba, Wiceprzewodniczący WRDS WD. Wiceprzewodniczący Otręba przypomniał, że kwestie związane z ochroną powietrza w uzdrowiskach dolnośląskich zostały zgłoszone na posiedzeniu Prezydium w maju 2016 roku przez...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD i Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej

Dodano: 03-10-2017

Wdrażanie reformy ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku oraz finansowanie opieki psychiatrycznej w województwie były głównymi tematami posiedzenia Prezydium, Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD pod przewodnictwem Cezarego Przybylskiego, przewodniczącego Rady. Gościem spotkania był Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Minister Piotr Gryza przedstawił zebranym główne informacje na temat Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych,...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 23-08-2017

Podpisanie Apelu Prezydium WRDS WD w sprawie nadzoru nad realizacją zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu przykładnego, odpowiadającego realiom ekonomicznym i wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom społecznym szacowania wartości usług obejmowanych zamówieniami publicznymi było najważniejszym punktem programu posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie odbyło się 23 sierpnia 2017 r., obrady prowadził Cezary Przybylski, przewodniczący...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 05-07-2017

„Działania Dolnego Śląska na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego” oraz bieżące prace nad finansowaniem oświaty i szkolnictwa zawodowego były głównymi tematami posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD, które odbyło się 5 lipca 2017 r. Spotkanie prowadziła Ewa Grzebieniak, Przewodnicząca Zespołu.Dotychczasowe działania Samorządu Województwa związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego finansowane zarówno z budżetu Dolnego Śląska, jak i środków unijnych...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 03-07-2017

Podpisanie Stanowiska Prezydium WRDS WD w sprawie stawek na leczenie psychiatryczne dla podmiotów leczniczych województwa dolnośląskiego było najważniejszym punktem programu posiedzenie Prezydium w dniu 3 lipca 2017 r. Obradom przewodniczył Andrzej Otręba, Wiceprzewodniczący WRDS WD.Przed podpisaniem Stanowiska członkowie Prezydium wysłuchali informacji na temat niedofinansowania opieki psychiatrycznej i odwykowej oraz braku właściwej wyceny procedur leczniczych w podmiotach leczniczych...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD

Dodano: 26-06-2017

„Otoczenie prawne dla przedsiębiorców w nurcie aktualnych zmian. Państwowa Inspekcja Pracy – sposób prowadzenia kontroli przez Okręgową Inspekcję Pracy w zakresie realizacji zagadnień dotyczących prawidłowości zawierania umów o pracę u wykonawców i podwykonawców na usługi lub roboty budowlane było tematem posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD w dniu 26 czerwca 2017 r. Spotkanie prowadził Marek Woron, Przewodniczący Zespołu. Zagadnienia...

[more]