rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

Dodano: 26-02-2018

Podsumowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych były tematami posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 lutego br. Spotkanie prowadził Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski, Przewodniczący Zespołu. W posiedzeniu wzięli też udział dyrektorzy szpitali z oddziałami ratunkowymi oraz dyrektorzy jednostek pogotowia ratunkowego z Dolnego...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 07-02-2018

Informacja na temat bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia związanej z wypowiadaniem umów opt-out przez lekarzy oraz harmonogram prac nad projektem Strategii Województwa Dolnośląskiego 2030 były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD pod przewodnictwem Kazimierza Kimso, przewodniczącego Rady.- W chwili obecnej nie ma żadnego zagrożenia dla pacjentów Dolnego Śląska w związku z sytuacją wypowiadania umów opt-out przez lekarzy – mówił Jerzy Sypuła, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu...

[more]

Spotkanie z Anną Zalewską, Minister Edukacji

Dodano: 05-02-2018

Podpisaniem porozumienia w sprawie wniosku o powołanie Zespołu Doraźnego przy Radzie Dialogu Społecznego zakończyło się spotkanie z Anną Zalewską, Minister Edukacji. W spotkaniu, które prowadził Radosław Mechliński, członek WRDS WD, wzięli udział członkowie Prezydium WRDS WD, przedstawiciele Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego.Posiedzenie z udziałem Pani Minister odbyło się na wniosek Kazimierza Kimso, Przewodniczącego WRDS WD w związku z planowaną pikietą...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 31-01-2018

Informacja na temat nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz planowanym harmonogramie prac nad Regionalnym Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia oraz planowanym spotkaniu z Anną Zalewską, Minister Edukacji, były najważniejszymi punktami programu posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD. Spotkanie prowadziła Ewa Grzebieniak, Przewodnicząca Zespołu. Ewa Grzebieniak poinformowała zebranych, że obecnie toczą się prace związane...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 11-01-2018

Sprawom organizacyjnym poświęcone było posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się 11 stycznia br. Obrady prowadził nowy przewodniczący Rady, Kazimierz Kimso, przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.  Kazimierz Kimso zaproponował członkom Prezydium włączenie WRDS WD w obchody Międzynarodowego Dnia Wypadków przy Pracy i zorganizowanie konferencji obejmującej zagadnienia problematyki dialogu społecznego w...

[more]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 14-12-2017

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego14 grudnia 2017 r., godz. 9.00 sala 510 (V piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23.Wybór przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego na kolejną kadencję oraz informacja na temat „Założeń Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030” i programu „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” były głównymi tematami ostatniego w...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 14-12-2017

Zatwierdzenie projektu Uchwały Nr 2/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru  przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, podziękowania dla członków Prezydium WRDS WD za rok pracy w Radzie były głównymi punktami posiedzenia Prezydium. Cezary Przybylski, ustępujący przewodniczący WRDS WD (kadencja 2017 rok) podziękował partnerom społecznym za rok pracy: „Składam serdeczne...

[more]