rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 29-05-2018

Dyskusja i wypracowanie projektu Opinii w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WD, które prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso.W spotkaniu uczestniczyli goście: Jerzy Michalak, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Zbigniew Dynak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD oraz Przemysław Malczewski z Instytutu Rozwoju Regionalnego.Członkowie Prezydium po posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r. i przyjęciu...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego WRDS WD

Dodano: 28-05-2018

Sytuacji pracowniczej i prowadzeniu efektywnego dialogu społecznego w firmie Koleje Dolnośląskie poświęcone było posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego WRDS WD, które prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso.Wniosek o zwołanie posiedzenia w tej sprawie został złożony na posiedzeniu Prezydium w dniu 9 maja br. przez Andrzej Otrębę, przewodniczące Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego. Spółka była w trakcie sporu zbiorowego na tle płacowym z pracownikami reprezentowanymi przez...

[more]

Posiedzenie Prezydium i Zespołu ds. rozwoju regionalnego WRDS WD

Dodano: 09-05-2018

Dyskusja na temat zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 była głównym tematem wspólnego posiedzenia Prezydium i Zespołu ds. rozwoju regionalnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso.Marek Woron, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju regionalnego, przekazał zebranym relację z poprzedniego posiedzenia zespołu, na którym przedstawiciele organizacji pracodawców zgłaszali uwagi do projektu...

[more]

Konferencja "Dialog - między ideą a praktyką"

Dodano: 25-04-2018

- Zarówno katolicy jak i protestanci używają tych samych pojęć, które rozumieją na swój sposób – mówił dr Tomasz Wójcik w referacie rozpoczynającym Konferencję „Dialog społeczny -między ideą a praktyką”. - Dialog nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, dopóki nie wyjaśni się tych istotnych różnic. Każdy jest przekonany, że wie o czym mówi, a to nie jest tak do końca. W konferencji zorganizowanej przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego z inspiracji jej obecnego...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD w Szczawnie Zdroju

Dodano: 06-04-2018

Sytuacji Uzdrowiska Szczawno-Jedlina po pożarze budynku przyrodoleczniczego poświęcone było wyjazdowe posiedzenie Prezydium WRDS WD w Szczawnie Zdroju. Spotkanie przewodniczył Kazimierz Kimso, przewodniczący WRDS WD, natomiast Paweł Skrzywanek, prezes Zarządu Uzdrowiska przekazał bieżącą informację o stanie prac zabezpieczających i perspektywach odbudowy obiektu. Zebrani mieli także możliwość obejrzenia budynków sanatoryjnych.Prezes Skrzywanek mówił o najbliższych działaniach zarządu w sprawie...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej WRDS WD

Dodano: 21-03-2018

„Działania związane z Dolnośląskimi Inteligentnymi Specjalizacjami” oraz projekt „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030” były tematami posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD w dniu 21 marca br. Spotkanie prowadził przewodniczący Marek Woron. Bieżące informacje związane z Dolnośląskimi Inteligentnymi Specjalizacjami przedstawiła Agata Zemska, dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego....

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 07-03-2018

Podpisanie stanowisk nr 1 i 2 Prezydium WRDS WD (w sprawie: finansowania świadczeń z zakresu psychiatrii w jednostkach ochrony zdrowia województwa dolnośląskiego oraz w sprawie: sposobu podziału środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy centralą i oddziałami wojewódzkimi NFZ) oraz nowe przepisy prawa o finansowaniu uczelni wyższych i ich wpływ na funkcjonowanie gospodarki i podpisanie stanowiska w tej sprawie były głównymi tematami posiedzenie Prezydium WRDS WD...

[more]