rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 07-11-2018

Omówienie bieżących spraw społeczno-gospodarczych, plan pracy do końca roku i główne założenia dotyczące działalności WRDS WD w roku 2019 były tematami posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 7 listopada br. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Kazimierz Kimso. Marcin Kowalski zaproponował, aby w roku 2019 na zlecenie WRDS WD wykonać badanie rynku pracy na Dolnym Śląsku w perspektywie do 2030 r. Taka analiza mogłaby także być wkładem w prace nad kształtem nowej ustawy...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 16-10-2018

Bieżąca sytuacja na dolnośląskim rynku pracy oraz prezentacja wyników badania gotowości długotrwale bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia w czterech największych miastach województwa, które przedstawiła Ewa Grzebieniak, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, były tematami posiedzenia  Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD.Przewodnicząca Zespołu, Ewa Grzebieniak, przedstawiła też zebranym bieżące informacje na temat prac nad nowelizacją ustawy o...

[more]

Szkolenie dla członków WRDS WD

Dodano: 11-10-2018

W dniach 11-12 października 2018 r. członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego wzięli udział w dwudniowym wyjazdowym szkoleniu warsztatowym pn. „Autoprezentacja. Efektywne prowadzenie spotkań”. Odbyło się ono w Zamku na skale w Trzebieszowicach, a prowadziły trenerki z firmy MOC Biznesu Joanna Pisula.

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 17-09-2018

Podpisanie opinii w sprawie projektu Strategii Województwa Dolnośląskiego 2030 przez partnerów społecznych w WRDS WD oraz dyskusja na temat likwidacji firmy UNIMOULD SA w Pieńsku zdominowały posiedzenie Prezydium w dniu 17 września br. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Kazimierz Kimso. Sprawę dotyczącą likwidacji zakładu w Pieńsku i utratą 230 miejsc pracy wniósł pod obrady Andrzej Otręba (OPZZ) na prośbę NSZZ Pracowników UNIMOUD SA. W tej sprawie głos zabrał Wojewoda Dolnośląski Paweł...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD

Dodano: 03-09-2018

Prezentacja projektu „Strategii Województwa Dolnośląskiego 2030” po uwzględnieniu wcześniejszych uwag Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wraz z prognozą oddziaływań na środowisko oraz dyskusja nad wydaniem rekomendacji projektowi była tematem posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC. Projekt „Strategii” przedstawił Zbigniew Dynak, dyrektor...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 04-07-2018

Dyskusja nad projektem „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030” po kolejnym etapie konsultacji społecznych i naniesionych uwagach oraz bieżąca informacja związana z zamiarem przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu przez Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 4 lipca br. Spotkanie prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso.Zasadnicze...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 29-05-2018

Dyskusja i wypracowanie projektu Opinii w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WD, które prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso.W spotkaniu uczestniczyli goście: Jerzy Michalak, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Zbigniew Dynak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD oraz Przemysław Malczewski z Instytutu Rozwoju Regionalnego.Członkowie Prezydium po posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r. i przyjęciu...

[more]