rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dodano: 23-10-2019

Rodzaje i obszary wsparcia małych i średnich przedsiębiorców były tematem spotkania z nowo powołanym Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem. Gość został zaproszony do Wrocławia przez Dolnośląski Oddział Pracodawców i Przedsiębiorców, a współorganizatorami przedsięwzięcia  była Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego WD oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej i Loża Dolnośląska BCC. W trakcie spotkania Rzecznik prezentował najciekawsze sprawy, którymi...

[more]

Szkolenie dla Członków WRDS WD

Dodano: 17-10-2019

17 i 18 października 2019 r. członkowie WRDS WD uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu nt. „Techniki interwencji i socjotechniki stosowane w kryzysie społecznym” w Polanicy Zdroju. Szkolenie prowadziła trenerka z firmy „Zatorski Consulting”.W Polanicy Zdroju odbyło się także wyjazdowe posiedzenie Prezydium WRDS WD, na którym ustalono wstępnie plan najważniejszych wydarzeń na rok 2020 oraz wyłoniono kandydata na przewodniczącego Rady na następną kadencję. W 2020 roku pracami Rady kierował będzie...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 18-09-2019

Sprawom organizacyjnym i bieżącej ocenie sytuacji społeczno-gospodarczej poświęcone było posiedzenie Prezydium WRDS WD w dniu 18 września br. Obrady prowadził przewodniczący Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski.Na 15 października 2019 r. ustalono termin najbliższego posiedzenia Rady. Mają być na nim omawiane sprawy związane z funkcjonowaniem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, a udział wezmą przedstawiciele Dolnośląskiego Oddziału NFZ, dyrektorzy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzialni...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 16-07-2019

Przedstawienie propozycji programu konferencji nt. przyszłości dolnośląskiego rynku pracy, informacja dotycząca szczepienia dzieci w 1. dobie życia oraz wyników mediacji prowadzonych na zlecenie WRDS WD były głównymi tematami posiedzenia Prezydium. Obrady prowadził przewodniczący Paweł Hreniak.Artur Sawrycz z Dolnośląskich Pracodawców przedstawił wstępny projekt programu konferencji oraz zaproponował prelegentów i gości. Podczas dyskusji członkowie Prezydium zgłosili wstępnie swoje uwagi, ale...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 27-05-2019

Przyjęcie stanowiska w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Lutra we Wrocławiu było głównym punktem programu posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 27 maja 2019 r. Obrady prowadził przewodniczący Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski.Członkowie Prezydium WRDS WD omawiali sprawę Ośrodka po wpłynięciu wniosku od przedstawicieli rodziców i nauczycieli z tej placówki oświatowej z prośbą o pilne zajęcie się sprawą, gdyż dotychczasowe próby rozwiązania problemu i...

[more]

Spotkanie ze Zbigniewem J.Królem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Dodano: 25-04-2019

Bieżąca sytuacja lecznictwa psychiatrycznego na Dolnym Śląsku oraz program Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego były tematami spotkania Prezydium oraz Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD ze Zbigniewem J. Królem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Posiedzenie prowadził przewodniczący Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski. Uczestniczyli w nim także goście: Andrzej Oćwieja, dyrektor DOW NFZ oraz Filip Nowak, dyrektor mazowieckiego oddziału NFZ. Jak mówił w swoim...

[more]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 29-03-2019

Inwestycjom infrastrukturalnym na Dolnym Śląsku oraz projektowi Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się 29 marca 2019 r. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski.Bieżące informacje dotyczące prac nad KSRR 2030 przedstawiła Ewa Malik-Kapler, Naczelnik Wydziału Polityki Regionalnej Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i...

[more]