rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie on-line partnerów społecznych WRDS WD

Dodano: 03-04-2020

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) w dniu 3 kwietnia 2020 r. zostało zorganizowane w trybie on-line posiedzenie partnerów społecznych z Wojewódzkiej Rady Dialogu...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 18-02-2020

Ustalenie kandydatury na przewodniczącego Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej, tematyki i terminu posiedzenia marcowej Rady oraz weryfikacja stanowisk, opinii i apeli WRDS WD z lat 2017-2019 były głównymi tematami posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Artur Mazurkiewicz.Członkowie Prezydium zaakceptowali przedstawioną przez Marka Worona, Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC, kandydaturę Marka...

[more]

Spotkanie grypy roboczej w sprawie organizacji "Dolnośląskiego Forum Rynku Pracy"

Dodano: 04-02-2020

Ustalaniem programu, listy prelegentów i uczestników panelów zajmowała się grupa robocza pracująca nad kształtem konferencji „Dolnośląskie Forum Rynku Pracy”.  Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego przy współudziale partnerów z Rady – Dolnośląskich Pracodawców, a także Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Opiekę merytoryczną sprawuje Uniwersytet Ekonomiczny we...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 20-01-2020

Ustalenie problematyki i harmonogramu pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego na rok 2020 oraz przedstawienie bieżących prac nad przygotowaniem Dolnośląskiego Forum Rynku Pracy organizowanym przez Radę były głównymi tematami posiedzenia Prezydium pod przewodnictwem Artura Mazurkiewicza z Dolnośląskich Pracodawców.Wstępny program Forum przedstawił Artur Sawrycz, który koordynuje przygotowania do konferencji. (w załączeniu). W trakcie dyskusji Marek Woron z BCC...

[more]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 09-12-2019

Wręczenie nominacji nowym członkom WRDS WD, przyjęcie uchwał w sprawie nowych przewodniczących oraz opinii w sprawie „Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2019 rok były głównymi punktami programu ostatniego spotkania Rady w 2019 roku. Posiedzenie zostało zwołane przez dwóch wiceprzewodniczących: Kazimierza Kimsę (NSZZ Solidarność) oraz Marka Worona (BCC).   W związku z objęciem mandatu Posła RP przez Pawła Hreniaka, Wojewody Dolnośląskiego, przewodniczącego WRDS WD w...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. rozwoju regionalnego WRDS WD

Dodano: 03-12-2019

Prezentacja Ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji 2011-2020 oraz informacja na temat współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami w zakresie finansowania i rozliczania dotacji oraz rodzajów wsparcia z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą oraz Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym były tematami posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu, Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC....

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 26-11-2019

Sprawy formalne związane z powołaniem przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego do końca br. oraz nowego przewodniczącego na kadencję 2020, a także wskazaniem nowej przewodniczącej Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie zostało zwołane przez dwóch wiceprzewodniczących WRDS WD – Marka Worona, BCC i Kazimierza Kimsę, NSZZ Solidarność na podstawie  § 4., pkt. 5. Uchwały...

[more]