rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu Doraźnego ds. Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Dodano: 18-01-2016

18 stycznia 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie doraźnego zespołu ds. szpitala im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Wzięli w nim udział członkowie zespołu oraz zaproszeni goście (lista poniżej).Na prośbę przewodniczącego zespołu Radosława Mechlińskiego (NSZZ Solidarność) bieżącą sytuację szpitala po analizie własne i analizie audytu przedstawił p.o. dyrektora szpitala Mariusz Misiuna. Bardzo dobrze ocenił audyt i rekomendacje z niego wynikające, które – po pewnych poprawkach – można byłoby...

[more]

Posiedzenie Zespołu Doraźnego ds. Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Dodano: 14-01-2016

W związku z trudną sytuacją finansową szpitala im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Prezydium WRDS WD Uchwałą nr 1/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. Prezydium WRDS WD powołano doraźny zespół roboczy ds. szpitala im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Członkowie Prezydium WRDS WD zdecydowali o powołaniu tego zespołu na wniosek Pawła Hreniaka, Wojewody Dolnośląskiego. 14 stycznia w trybie pilnym odbyło się pierwsze posiedzenie tego zespołu, któremu przewodniczył Radosław Mechliński, Przewodniczący Zespołu,...

[more]

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 12-01-2016

Podpisanie Uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania zespołu doraźnego w sprawie Szpitala im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy było najważniejszym punktem programu Prezydium WRDS WD w dniu 12 stycznia 2016 r. Spotkaniu przewodniczył Marek Woron, Przewodniczący WRDS WD.

[more]

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 05-01-2016

W siedzibie Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, na którym omawiano regulamin WRDS WD oraz kwestią powołania zespołów roboczych. Członkowie Prezydium po burzliwej dyskusji i naniesieniu poprawek w uchwale w sprawie regulaminu, postanowili przesłać jej treść do dalszych konsultacji drogą elektroniczną. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak (w zastępstwie którego występował  Dariusz...

[more]

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 18-12-2015

Inauguracyjne posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego rozpoczął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, który zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 powołuje Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego na wspólny wniosek reprezentatywnych organizacji pracodawców i reprezentatywnych organizacji związkowych. Taki wniosek wpłynął do Marszałka Województwa Dolnośląskiego 21 września 2015 r. W trakcie spotkania zostały przedstawione projekty uchwał,...

[more]

Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 18-12-2015

Uroczystym wręczeniem nominacji na członka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego Marszałek Cezary Przybylski zainaugurował działalność nowej regionalnej instytucji dialogu społecznego. Po ponad dwuletniej przerwie do stołu zasiedli wspólnie przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji związkowych, samorządu i rządu. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego została powołana w dniu 7 grudnia 2015 r. Zarządzeniem Marszałka Województwa...

[more]