rozmiar czcionki: A | A | A

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego

Dodano: 24-02-2016

Uchwalenie regulaminu prac Zespołu, wybór wiceprzewodniczących oraz plan pracy na 2016 rok były głównymi tematami inauguracyjnego posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego, które poprowadził przewodniczący Krzysztof Mojzych, BCC.Gościem spotkania był Marek Woron, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, który witając członków zespołu, powiedział, że WRDS WD i jej zespoły stanowią ciało opiniotwórcze, a nie sprawcze, ale...

[more]

Przedstawiciele Zespołu Doraźnego ds. Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy na...

Dodano: 22-02-2016

Delegacja Zespołu Doraźnego ds. Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy na czele z jego przewodniczącym Radosławem Mechlińskim uczestniczyła w obradach nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Trzebnickiego, na której omawiana była przyszłość szpitala. Przedstawiciele Zespołu już po raz drugi uczestniczyli w posiedzeniu, na którym omawiane były sprawy szpitala. 11 lutego br. byli gośćmi obrad Komisji Finansów i Budżetu Rady Powiatu Trzebnickiego. Zarówno podczas pierwszego, jak i drugiego...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 16-02-2016

Wniosek Forum Związków Zawodowych w sprawie wieloletniej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na wojewódzkie przewozy pasażerskie oraz bieżąca sytuacja związana z wydaniem koncesji dla Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy były głównymi tematami obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się 16 lutego br. Spotkania prowadził przewodniczący WRDS WD Marek Woron. Forum Związków Zawodowych działające w imieniu...

[more]

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej

Dodano: 11-02-2016

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej pod przewodnictwem Pawła Hreniaka, Wojewody Dolnośląskiego, Przewodniczącego zespołu, było poświęcone sprawom organizacyjnym i planowi pracy na najbliższe pół roku. Gościem posiedzenie był Marek Woron, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Członkowie Zespołu jednogłośnie zatwierdzili przygotowany projekt regulaminu Zespołu. Wybrano także dwóch wiceprzewodniczących zespołu...

[more]

Posiedzenie Zespołu Doraźnego ds. Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Dodano: 04-02-2016

Przedstawieniu informacji dotyczącej zaangażowania Powiatu Trzebnickiego w procesie restrukturyzacji Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy poświęcone było trzecie posiedzenie Zespołu Doraźnego ds. Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Plan naprawczy dla szpitala wraz z harmonogramem finansowym został przedstawiony przez Marcina Misiunę, dyrektora szpitala. Członkowie zespołu oraz zaproszeni goście: Waldemar Wysocki, starosta Powiatu Trzebnickiego, przewodniczący klubów radnych...

[more]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 29-01-2016

„Dolnośląski Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016” przedstawiony przez Ewę Grzebieniak, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy był głównym tematem posiedzenia WRDS WD w dniu 29 stycznia 2016 r., któremu przewodniczył Marek Woron, przewodniczący WRDS WD.

[more]

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa

Dodano: 20-01-2016

Podczas posiedzenia Prezydium WRDS WD pod przewodnictwem Marka Worona, Przewodniczącego, 20 stycznia 2016 r. została zatwierdzona Uchwała w sprawie powołania zespołów roboczych WRDS WD, Prezydium zatwierdziło także kandydatury na przewodniczących zespołów.

[more]