rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 07-02-2017

Dyskusja nad stanowiskiem dotyczącym kontynuowania instrumentu Zlecania Działań Aktywizacyjnych oraz kwestii niewykorzystania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego były głównymi tematami posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD pod kierownictwem nowej przewodniczącej Ewy Grzebieniak, reprezentującej stronę samorządową w Radzie. Oba tematy zostały zgłoszone przez Dolnośląskich Pracodawców. Artur Sawrycz prezentował korzyści wynikające ze stosowania...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD

Dodano: 06-02-2017

Wybrane problemy zgłaszane przez przedsiębiorców w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych były głównym tematem posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD w dniu 6 lutego 2017 r. Spotkanie prowadził nowy przewodniczący Zespołu Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC. O problemach pojawiających w relacji: przedsiębiorca – ZUS mówił mecenas Wojciech Zając, radca prawny i partner, kierujący praktyką prawa pracy w Kancelarii Prawnej...

[more]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 20-12-2016

- Przygotowanie nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego jest jednym z głównych zadań, które stoi przede mną w roku 2017 jako nowej przewodniczącej RDS – powiedziała Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, która była specjalnym gościem posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w dniu 20 grudnia 2016r. Henryka Bochniarz dodała, że bardzo liczy na głos przedstawicieli wojewódzkich rad dialogu...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 20-12-2016

Zaakceptowanie uchwał WRDS WD: (Uchwała nr 6/2016 w sprawie wyboru przewodniczącego WRDS WD; Uchwała nr 7/2016 w sprawie zmiany regulaminu WRDS WD; Uchwała nr 8/2016 w sprawie zespołów roboczych WRDS WD) było najważniejszym tematem ostatniego posiedzenie Prezydium WRDS WD w 2016 roku. Ostatni raz obradom przewodniczył Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC. Nowym przewodniczącym Rady na II kadencję został Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Członkowie Prezydium...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 01-12-2016

Wypracowaniu rekomendacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w sprawie Krajowego Funduszu Społecznego poświęcone było posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego, które prowadził Krzysztof Mojzych, przewodniczący Zespołu.Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przedstawił Marcin Kowalski, Wiceprezes Dolnośląskich...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 17-11-2016

Sytuacja spółek medycznych w kontekście zmian w ustawie o działalności leczniczej z dnia 10 czerwca 2016 r. była głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WD, które odbyło się 17 listopada br. Obradom przewodniczył Marek Woron.Temat związany z działalnością spółek medycznych, a konkretnie uzdrowisk dolnośląskich, których właścicielem jest  samorząd województwa, została zgłoszony przez Kazimierza Kimsę, Przewodniczącego Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność. Organizacja związkowa...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

Dodano: 26-10-2016

Planowane zmiany w systemie opieki zdrowia oraz sytuacja konfliktowa w Szpitalu Specjalistycznym im. Sokołowskiego w Wałbrzychu były głównymi tematami posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się 26 października br. Obradom przewodniczył Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski, Przewodniczący Zespołu.Sytuacja konfliktowa w wałbrzyskim szpitalu została zgłoszona pod obrady WRDS WD przez Andrzeja...

[more]